Stavba roku 2020 Královéhradeckého krajeKrálovéhradecký kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a
Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové vypisuje 17. ročník veřejné neanonymní soutěže.
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.

Cílem soutěže
je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Královéhradeckém kraji.
Soutěž má sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace velkých i malých staveb v Královéhradeckém kraji a zviditelnění stavebních a projekčních firem Královéhradeckého kraje.
Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla v níže uvedených kategoriích, zhotovená a zkolaudovaná nebo s povoleným zkušebním provozem (§ 124, zákona 183/2006 Sb.) v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.
Stavba musí být zhotovena na území Královéhradeckého kraje.
Kategorie staveb a hodnocení
1. Domy pro bydlení a rodinné domy
2. Stavby občanské vybavenosti
3. Stavby pro průmysl a zemědělství
4. Dopravní a inženýrské stavby

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 24. ČERVNA 2020 VE 12.00 HOD.

Propozice a přihláška do soutěže  
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena