Národní výzva programu LIFE 2020Dne 17. 2. 2020 byla vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace a spolufinancování pro tradiční projekty předkládané do řádné evropské výzvy programu LIFE v roce 2020.

Výzva je určena pro české žadatele v roli koordinujících příjemců a dále pro partnery projektů.  Výše podpory udělené v rámci výzvy na přípravu projektové dokumentace činí 200 000 Kč – 240 000 Kč na jeden projekt dle příslušného podprogramu. Obecná nejvyšší míra podpory na spolufinancování projektu činí maximálně 20 % z konečných celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň ne více než 12 mil. Kč na jeden projekt. Dále pro partnery projektů je možná výše podpory maximálně 20% z celkových způsobilých výdajů partnera a zároveň ne více než 1. mil Kč na jeden projekt.

Tisková zpráva - Národní výzva programu LIFE
Výzva k předkládání žádostí pro program LIFE 2020


 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena