Výzva k účasti k připravované mezinárodní soutěži: Výstavba letištní platformyVýstavba letištní betonové platformy pro údržbu letadel (Provide AGSR Maintenance Apron);  výstavba letištní betonové pro testování motorů letadel (Provide Engine Test Apron for AGSR aircraft); Stanoviště palivového hospodářství  ( JFSI Facility and Connecting Pipeline)

- vyhlašovatel: Rumunsko, ( místo realizace: letiště  Otopeni)
- kód soutěže: 3AF35044,45,46
- čj. případu: 2020-10
- typ soutěže: ICB
- požadovaný stupeň prověření je: „Neutajované“ Hlavní stavební činnost:

Ad A) výstavba letištní betonové platformy pro údržbu letadel: letištní betonová platforma, drenážní a el. systém vč. letištního osvětlení, Systém dodávek energie  a  značení ploch
Ad B)  výstavba letištní betonové pro testování motorů letadel: letištní betonová platforma, drenážní a el. systém vč. Letištního osvětlení, Systém dodávek energie  a  značení ploch
Ad C) Stanoviště palivového hospodářství včetně infrastruktury ( palivová nádrž 2x 285 m3  + čerpadla, objekt zázemí palivového hospodářství včetně infrastruktury, příjezdová komunikace, platforma  a oplocení)

Rozpočet: ad A) 2,5 mil Euro;
ad B) 0,788 mil Euro;
ad C) 4 mil Euro

Termíny: Přijímání nabídek:  do 12.6.2020 ; zahájení realizace 12.8.2020 Text oznámení je přiložen v příloze.

V případě zájmu společnosti o připravovanou soutěž zaslat zpracované „Prohlášení ve věci zájmu o účast …“ nejpozději dne 05.06.2020 na adresu: sekce vyzbrojování a akvizic MO, oddělení NSIP, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6, fax 973 215 052.

Vzor prohlášení je uveřejněn na níže uvedené webové stránce:
http://www.oinsip.army.cz/sites/oinsip.army.cz/files/dokumenty/zakladni-stranka/prohlaseni_zajmu.doc.

Kontaktním pracovníkem za ČR v této věci je Andrea Bernardová, tel. 973 225 268, fax: 973 215 052, e mail: mailto: bernardovaa@army.cz.


 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena