Náměšť nad Oslavou – dostavba muničního skladu Kladeruby  • vyhlašovatel: Ministerstvo obrany ČR
  • kód soutěže: ICB/01/2020-MS
  • čj. případu: 2020-19
  • typ soutěže: ICB
  • požadovaný stupeň prověření je: „Vyhrazené“ Text oznámení je přiložen v příloze.
  • Hlavní parametry :
  • Rozšíření skladové kapacity stávajícího muničního skladu letecké základny Náměšť nad Oslavou formou výstavby nových skladových objekty typu Igloo, skladové plochy pro ISO kontejnery a zabezpečovacích systémů.
  • Odhadované náklady (bez DPH) : 419 011 000,- Kč (16 490 004 EUR)

Termíny:
Termín pro doručení Deklarace způsobilosti popř. “Prohlášení“ jednotlivých žadatelů dle čl. 8.1. tohoto oznámení: do 29. května 2020.
Předpokládaný termín vydávání/zpřístupnění zadávací dokumentace žadatelům: červenec 2020.
Předpokládaný termín konání konference a prohlídky staveniště: srpen 2020.
Předpokládaný termín podání nabídek v českém jazyce: září 2020.
Datum platnosti nabídky musí být nejméně do: 31. března 2021.
Předpokládané datum podpisu smlouvy s vybraným nabízejícím: únor 2021.
Předpokládaná doba realizace Stavby: březen 2021 – červen 2023

V případě zájmu společnosti o připravovanou soutěž je požadováno zaslání  zpracovanéhio „Prohlášení ve věci zájmu o účast …“ nejpozději dne 29.05.2020 na adresu: sekce vyzbrojování a akvizic MO, oddělení NSIP, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6, fax 973 215 052.

Vzor prohlášení je uveřejněn na níže uvedené webové stránce:
http://www.oinsip.army.cz/sites/oinsip.army.cz/files/dokumenty/zakladni-stranka/prohlaseni_zajmu.doc.

Kontaktním pracovníkem za ČR v této věci je Andrea Bernardová, tel. 973 225 268, fax: 973 215 052, e-mail: bemardovaa@army.cz a plk. Ing. Radek Ernest, tel. 973 225 262, e-mail: ernestr@army.cz.

Další informace


 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena