Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronaviremCílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Transakce musí představovat úvěrové financování provozních výdajů konečných příjemců, kteří mají oprávnění

k podnikání na území České republiky v alespoň jedné z podporovaných ekonomických činností např.

SEKCE F – STAVEBNICTVÍ

41 Výstavba budov

42 Inženýrské stavitelství

43 Specializované stavební činnosti

Ostatní podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE)

Zaručovaný úvěr můžete využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod

více se dozvíte zde: www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena