Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR od 15. 6. 2020Na základě Ochranného opatření vydaného ministerstvem zdravotnictví účinného od 15.6.2020 budou na otevřených ZÚ v zemích zařazených do Programu kvalifikovaný zaměstnanec  obnovena řízení u všech  cizinců - bez ohledu na vykonávanou profesi, kteří byli do Programu zařazeni před 12. březnem 2020 (tedy ne příjem nových žádostí, ten se řídí pravidlem pod bodem 1).

V rámci urychlení procesu zastupitelské úřady již nyní obvolávají žadatele a stanovují termíny tak, aby bylo možno počínaje dnem 15.6.2020 již přijímat žádosti v plné kapacitě.

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 15. 6. 2020

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 5. 6. 2020 od 12.00 hodin do 14. 6. 2020 do 23.59 hodin
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena