Tendr na modernizaci stávající infrastruktury mobilní spojovací jednotky NATO v Lipníku nad BečvouMezinárodní soutěž na modernizaci stávající infrastruktury mobilní spojovací jednotky NATO v Lipníku nad Bečvou:
  • předmět: Oznámení o úmyslu vyzvat k zaslání nabídek na modernizaci stávající infrastruktury mobilní spojovací jednotky NATO v Lipníku nad Bečvou
  • vyhlašovatel: Ministerstvo obrany ČR
  • kód soutěže: ICB/02/2020-DCM
  • čj. případu: 2020-36
  • typ soutěže: ICB
  • požadovaný stupeň prověření je: „Vyhrazené“

Odhadované náklady: 47,2 mil. Kč

Text oznámení je přiložen v příloze

V případě zájmu společnosti o připravovanou soutěž zaslat zpracované „Prohlášení ve věci zájmu o účast …“ nejpozději dne 31.07.2020 na adresu: Sekce vyzbrojování a akvizic MO, oddělení NSIP, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6, e-mail: ernestr@army.cz

Vzor prohlášení je uveřejněn na níže uvedené webové stránce:
http://www.oinsip.army.cz/sites/oinsip.army.cz/files/dokumenty/zakladni-stranka/prohlaseni_zajmu.doc

Kontaktním pracovníkem za ČR v této věci je plk. Ing. Radek Ernest, tel. 973 225 262, e mail: ernestr@army.cz
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena