Nejlepší výrobce stavebnin roku 2019Stalo se již tradicí, že mezi významnými soutěžemi v sektoru stavebnictví je neopomenutelnou soutěž NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU. V roce 2020 proběhne již její 13. ročník, který bude hodnotit výsledky roku 2019.

Hlavním posláním soutěže Nejlepší výrobce stavebnin je prezentace a zviditelnění výrobních firem, provozů a závodů průmyslu stavebních hmot v České republice s jejich progresivními a kvalitními výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl. Soutěž má odborné i laické veřejnosti ukázat, že i výroba stavebnin může být ohleduplná, šetrná, a přitom moderní a energeticky úsporná.

Do soutěže se může přihlásit výrobní závod, provoz, případně technologická linka společnosti, firma nebo podnikatel. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích podle velikosti firmy:

    s počtem zaměstnanců nad 250,
    s počtem zaměstnanců do 250.

Kritéria soutěže

Přihlášené výrobní závody a provozy průmyslu stavebních hmot budou posuzovány zejména podle následujících kritérií:

    ekonomická úspěšnost, silná pozice na trhu,
    energetická náročnost výroby,
    dosahovaná kvalita výroby,
    zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství
    zavádění systémů řízení jakosti výroby,
    investiční činnost do výrobního zařízení v posledních třech letech,
    zapojení do Stavebnictví 4.0 (BIM, robotizace)
    dosažená produktivita a zaměstnanost.

Ze všech přihlášených je nominováno do užšího výběru 10 výrobců v každé kategorii, ze kterých je vybrán v každé kategorii jeden vítěz. Rovněž bude udělena Cena hlavního mediálního partnera – časopisu Stavebnictví, cena poroty, cena MPO, a cena SPS.

Hlavním mediálním partnerem soutěže je časopis Stavebnictví.

Uzávěrka přihlášek do 13. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2019 je 31.8.2020.

Podmínky a průběh soutěže
Přihláška do soutěže ,
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena