COVID 19: Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 20. 7. 2020S ohledem na situaci kolem koronaviru COVID-19 jsou vydávána mimořádná ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví, ve kterých jsou mimo jiné i požadavky na zaměstnavatele (vzdělávací instituce). Tyto požadavky je v praxi nutno dodržovat a předcházet tak případným komplikacím. Jeden pozitivní případ má totiž nedozírné následky na celé Vaše pracoviště (vzdělávací instituci), ať už se jedná o karanténu, nepříjemné testování všech osob, trasování pohybu, apod.

V ochranném opatření ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, jež nabylo účinnosti 1. července 2020, a následném, které nabylo účinnosti 20. července 2020, se v bodě I/11 nařizuje zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, kteří jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou státními příslušníky označených zemí dle bodu III.1, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech na území těchto států, zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky, který není starší než 4 dny.

Dle bodu III/3. pak v případě změny subjektu, u kterého bude cizinec vykonávat ekonomickou činnost (nebo vzdělávací aktivitu), provedené v souladu s právním předpisy České republiky, přecházejí závazky uvedené v bodě I/5 (zajistit cizincům ubytování, zdravotní péči a návrat do země původu) na nového zaměstnavatele (či novou vzdělávací instituci).

více na: https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-20-7-2020/

 


 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena