OZNÁMENÍ O VYPISOVANÉ SOUTĚŽISpolková republika Německo zveřejnila oznámení k připravované mezinárodní soutěži následující práce / služby v rámci společně financovaného bezpečnostního investičního programu NATO: Obnova minimálního krytí podzemního potrubí (v délce cca 3,4 km)
„The Federal Republic of Germany intends, in the near future, to advertise for international competitive bidding the following works/services within the framework of the commonly financed NATO Security Investment Program: Restoration of Minimum Cover Pipe“

  • vyhlašovatel: Německo
  • kód soutěže: 68-05-11 (01/2020)
  • čj. případu: 2020-52
  • typ soutěže: ICB
  • požadovaný stupeň prověření je: „Neutajované“
  • termín realizace 11/2021-10/2022

V případě zájmu společnosti o připravovanou soutěž požadujeme zaslat zpracované „Prohlášení ve věci zájmu o účast …“ nejpozději dne 18.09.2020 na adresu: sekce vyzbrojování a akvizic MO, oddělení NSIP, nám. Svobody 471/4, 160 01  Praha 6, fax 973 215 052.
Vzor prohlášení je ke stažení zde: http://www.oinsip.army.cz/sites/oinsip.army.cz/files/dokumenty/zakladni-stranka/prohlaseni_zajmu.doc

Kontaktním pracovníkem za ČR v této věci je Andrea Bernardová, tel. 973 225 268, fax: 973 215 052, e mail: bernardovaa@army.cz.
 

Další informace
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena