Otevřený dopis vládě ČR k vyhlášce o energetické náročnosti budovDne 1.9.2020 vstoupila v platnost novela vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. Na základě této vyhlášky stavební úřady požadují, aby žádosti o stavební povolení podané po 1.9. 2020 obsahovaly Průkazy energetické náročnosti budovy provedené dle nové legislativy.

Vzhledem ke krátkému času od přijetí vyhlášky a jejím začátkem účinnosti nebylo dostatek času na zpracování nových průkazů PENB do nového softwaru. 

SPS ve spolupráci s MPO a MMR podporuje  úsilí o nápravu stavu a žádá o vytvoření přechodného období do 31.12.2020 tak, aby stavební úřady do tohoto data akceptovaly průkazy PENB zpracované podle dřívější vyhlášky.

Další informace
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena