texture-1893783_1920.jpg

14. ročník soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2020

Soutěže
3. 5. 2021

V letošním roce bude uspořádán již 14. ročník soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2020. Vyhlašovateli a organizátory soutěže
jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu a Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Mediálními partnery soutěže jsou časopisy Stavebnictví
(hlavní), Konstrukce, Silnice železnice a Stavitel.
Soutěž je jednou z akcí pořádaných při příležitosti Dnů stavitelství a architektury.
Hlavním posláním soutěže je prezentovat důležitou složku stavebnictví – výrobu stavebních hmot a materiálů. Má zviditelnit a prezentovat
výrobní firmy, provozy a závody průmyslu stavebních hmot v České republice, jejich progresivní a kvalitní výrobky pro stavebnictví
a ukázat odborné i laické veřejnosti, že výroba stavebnin je ohleduplná k životnímu prostředí, šetrná a přitom moderní a energeticky
úsporná a přináší na trh nové, esteticky i technicky dokonalejší výrobky.

Podmínky, průběh soutěže 

Přihláška do soutěže