HK 1.jpg

19. ročník soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022

Královéhradecký
1. 3. 2022

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu,Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví -RSS Hradec Králové vypisuje 19. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2022
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v.v.

Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla v níže uvedených kategoriích, zhotovená a zkolaudovaná nebo s povoleným zkušebním provozem (§ 124, zákona 183/2006 Sb.) v období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2022. Stavba musí být zhotovena na území Královéhradeckého kraje.

 

Více informací a podrobnosti k vyhlášení zde

Přihláška do soutěže