SPS logo 2020_ctverec.png

Informace krajského zastoupení

Jihočeský
19. 1. 2022

Plán práce SPS – region Jižní Čechy pro rok 2022

  • Pravidelné měsíční jednání organizace SPS s přizváním hostů z orgánů státní a veřejné zprávy vždy v posledním čtvrtku měsíce. V prvním čtvrtletí 27.1.2022, 24.2.2022 a 31.3.2022.  
  • Získávat nové členy a stabilizovat členskou základnu – získat alespoň 3 nové členy.  
  • Udržovat kontakty s orgány státní zprávy, zejména Krajský úřad, Magistrát a Městské a Obecní úřady v našem regionu.
  • Pravidelně informovat členskou základnu o výsledcích jednání představenstva a regionálního výboru prostřednictvím web stránek.
  • Spolupracovat s organizacemi ČKAIT HK, ČSSI na akcích týkajících se problému stavebnictví.
  • V redakční radě spolupracovat a zajistit vydávání časopisu ZPRAVODAJ a zaslat každé členské firmě.
  • Zajistit pro odbornou i laickou veřejnost Den otevřených dveří na důležitých stavbách pro Jihočeský kraj.  
  • Spolupracovat na organizaci včetně vyhodnocení v soutěži PRESTA Jižní Čechy pro rok 2022.  
  • Spolupracovat se stavebními firmami na organizaci tradičního Plesu stavbařů regionu Jižní Čechy – dle pandemické situace.  

V Českých Budějovicích 18.1.2022

Mgr. Radomil Procházka, předseda SPS v. r.

Jaroslav Kolář, regionální manažer SPS v. r.