img2021.jpg

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary, Karlovarský kraj a Statutární město Karlovy Vary vyhlašují soutěž "Stavby Karlovarského kraje"

Karlovarský
3. 3. 2021

Jedná se o 20. ročník tradiční přehlídky a soutěže o nejlepší stavbu a projekt, kde jsme v uplynulých letech představili 516 staveb a návrhů.

Bude po roce odkladu probíhat v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje. Stavaři všech profesí - architekti, projektanti, zhotovitelé, investoři - pokračují i ve ztížených podmínkách ve svých činnostech.

Ti všichni by se měli podělit o své nejlepší výsledky, stavby a projekty a předvést je veřejnosti. A zároveň podpořit patriotismus a hrdost na krásné stavby v Karlovarském kraji. Je nutné vrátit naděje a proto pojďme ukázat, že i v době pandemie COVID 19 je možné realizovat stavby, které nás přežijí a budou sloužit lidem.

Do 20. ročníku soutěže lze přihlásit novostavby či rekonstrukce budov a veřejných prostor i interiéry staveb dokončené v předchozích 3 letech. Zároveň je možno přihlásit projekty, urbanistické a architektonické studie připravované k realizaci za období uplynulých 5 let.

Přihlašovatelem stavby může být investor, architekt, projektant, zhotovitel i majitel.

Návrhy je možné zaslati nejpozději do 30.dubna 2021. Návrhy zasílejte pomocí  přihlašovacího formuláře

Fotografie a textové dokumenty posílejte přes www.uschovna.cz na emailovou adresu rsskv@rsskv.cz. Odesílací e-mail použijte stejný, jako byl uveden v přihlášce.