nem lib.jpg

Informace o projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec

Liberecký
16. 12. 2020

Jedním z nejvýznamnějších projektů, který se připravuje v Libereckém kraji, je modernizace Krajské nemocnice Liberec.

Prvním a zásadním krokem je realizace Centra urgentní medicíny a s tím související výstavba areálového energocentra a parkovacího domu.   Projekt vzniká ve spolupráci renomovaných architektonických studií SIAL a DOMY, jeho podstatou je mimořádná integrace řešení, které do Centra urgentní medicíny umisťuje všechny urgentní provozy, a kromě toho veškerý laboratorní areálový provoz.

Navržený monoblokový charakter Centra urgentní medicíny je maximálně flexibilní pro změny ve vývoji medicínských provozů v příštích desetiletích.Kompaktní řešení novostavby sleduje nejnovější trendy výstavby nemocnic a nový pavilon tak bude patřit mezi nejmodernější nemocniční budovy nejen v ČR.

Pravidelné univerzální řešení medicínských pracovišť s maximálním sdílením podpůrných složek, optimalizací ploch a promyšlenou logistikou přispívá k efektivitě provozu a úspoře provozních nákladů.Sdílené principy návrhu dispozic a opakovaná řešení pracovišť přispívají k rychlosti, kvalitě a bezpečnosti léčby.Maximálně dvoulůžkové pokoje na standardních lůžkových jednotkách vždy se sprchou a WC zvyšují flexibilitu obsazení pokojů, výrazně přispívají k vyššímu komfortu pacientů a k efektivnější léčbě.Jednolůžkové pokoje ARO a převážně jednolůžkové pokoje JIP umožňují izolaci pacientů a přispívají ke snížení přenosu infekce, zvyšují komfort pacientů a efektivitu jejich léčby.Přímé vazby a krátké vzdálenosti mezi emergentním lůžkem, halou sanitek a heliportem výrazně zvýší šanci na záchranu pacienta. Realizací tohoto projektu vznikne pracoviště, které poskytne rychlou, a především efektivní urgentní péči pro Liberecký kraj a část kraje Středočeského.

Projekt již získal územní rozhodnutí, aktuálně probíhá stavební řízení a zpracování realizační dokumentace.

Ing. J. Tauš

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec