white-4298476_1920.jpg

V ratingu kvality RABF mezi tuzemskými společnostmi patří SYNER čtvrté místo

Liberecký
18. 5. 2021
Vyhlášení výsledků ratingu RABF, které tento týden proběhlo na půdě zastřešující Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, přináší unikátní pohled na stavebnictví v ČR. Jde o bodové vyjádření kvality účastníků soutěže Stavba roku, sestavené na základě v soutěži posuzovaných staveb. Rating každoročně vyhlašuje a zveřejňuje Nadace ABF ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, ČKAIT a dalšími institucemi.

„Na rozdíl od různých certifikací, jednorázových vědeckých hodnocení a pevně stanovených hodnotících kritérií, které stojí za řadou jiných systémů, využívá RABF skutečnost, že v České republice existuje řada celostátních, regionálních i oborových přehlídek, kde každá má své porotce, svá kritéria pevná a svá kritéria volná. Těchto hodnocení se pak účastní zcela na sobě nezávislé skupiny expertů, často i s odlišným odborným či ideovým pohledem,“ říká Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

V konkurenci 710 bodovaných firem za rok 2020 patří 4. místo společnosti SYNER. Z rukou čestného předsedy ČKAIT Pavla Křečka ocenění převzal ředitel úseku řízení kvality a lidských zdrojů SYNER Jiří Chramosta. „V letošním roce naše společnost slaví třicáté výročí úspěšné existence na stavebním trhu a tento rating je dalším krásným oceněním naší práce. Vážíme si důvěry investorů, nápadů projektantů a architektů, dílčích dodavatelů a především vlastních zaměstnanců, pro které je práce i srdeční záležitostí,“ uvedl Chramosta.

 z webu SYNER Group