provod.jpg

Velmi významnou firmou v našem kraji je i firma Provodínské písky a.s., která je i naší chloubou…

Liberecký
29. 3. 2021

Těžba křemenných písků v Provodíně má již více než 100 letou tradici. Již v roce 1913 zahájila fa ENGS Wilhelm Schulz tuto činnost. Po válce v roce 1946 došlo ke znárodnění, a změně názvu na Provodínské písky n.p., který byl později privatizován a změněn na akciovou společnost. Novým vlastníkem se stala fa Quarzwerke GmbH, která následně investovala, a stále investuje, nemalé prostředky a to nejen do modernizace výrobního zařízení. V současnosti jsou Provodínské písky a.s. jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů křemenných písků nejen v ČR, ale i ve střední Evropě. Těžené písky obsahují přes 98 % Si, a i pro jejich další vlastnosti se využívají v široké škále průmyslu /obalové sklo, skleněné tvárnice, skleněné izolační materiály, slévárny, výroba žáruvzdorných materiálů, stavebních hmot i chemie/, ale i při výstavbě sportovních areálů, filtračních zařízení, tryskacích přístrojů, atp. Rovněž je fa aktivní i v zahraničí, kde např. na Slovensku založili dceřinou společnost Kerkosand, s obdobným výrobním programem. Aby vyšli vstříc potřebám zákazníků, dodávají písek vlhký i sušený, volně ložený i balený, dokonce založili dceřinou fu Progrew, která je schopna zajistit přepravu na místo určení, ať již auty, či železničními vagony. Vysoká kvalita výrobků i dodávek je pro fu samozřejmostí.

Fa se rovněž podílí na minimalizaci dopadů těžby na okolí a ŽP. Stálou péči věnují snižování prašnosti a hlučnosti, ve spolupráci s příslušnými orgány provádí následnou rekultivaci vytěžených prostor s ohledem na původní faunu i flóru. Věříme, že v této práci a péči o ŽP budou i nadále pokračovat, a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.