olomouc.jpg

Stavba roku 2020 Olomouckého kraje

Olomoucký
20. 7. 2021
Devátý ročník soutěže Stavba roku 2020 Olomouckého kraje, se z důvodů epidemických omezení o něco prodloužil, a to jak z pohledu zasílání přihlášek, tak i jejich posuzování. Teprve v druhé polovině měsíce května se podařilo porotě navštívit stavby zařazené do druhého kola posuzování a vybrat z nich následně nejlepší stavby ve svých kategoriích. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen pak proběhlo 4. června 2020 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci za účasti členů poroty a zástupců kraje v čele s hejtmanem.

Více o Stavbě roku 2020 i s fotodokumentací zde