pardubice.jpg

Přihlášené stavby roku Pardubického kraje 2021

Pardubický
20. 9. 2021

 V rámci 10. ročníku stavby roku Pardubického kraje se do soutěže přihlásily následující stavby:

 1. Administrativní budova Vápenka, Pardubice
 2. Dostavba a navýšení kapacity MŠ v Nasavrkách, Nasavrky
 3. Dům hudby Pardubice
 4. Dům u cesty pod Kunětickou horou, Ráby
 5. Hasičská zbrojnice, Hradiště na Písku
 6. Kulturní a společenské centrum, Staré Hradiště
 7. Lávka pro pěší a cyklisty, Rosice
 8. Malá okružní křižovatka, Pardubice, Černá za Bory
 9. Mateřská škola Doubek, Svítkov
 10. Modernizace silnice II 315, křižovatka
 11. Modernizace silnice Litomyšl-Česká Třebová
 12. Modernizace silnice Vršov-Trhová Kamenice
 13. Podpora veřejné dopravy v obci Vysočina-část Rváčov
 14. Protipovodňová ochrana, Divoká Orlice, Žamberk
 15. Přihrádek Pardubice, Bělobranské nám. Pardubice
 16. Rodinný dům u lesa, Pardubice
 17. Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi
 18. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Nádražní ul. Jablonné n.Orl. 

Stavby jsou uvedeny v abecedním pořadí.

Hodnotitelská komise pracovala  ve složení:

  Ing. Roman Línek, MBA

  Michal Kortyš

  Ing. Miroslav Vohlídal

  Ing. Radim Loukota

  Ing. Drahomír Ježek

  Ing. Pavel Vacek

  Ing. arch. Milan Košař  

Stavby navštívila 16. a 18.8.2021.

Vyhlášení soutěže bude provedeno dne 21.9.2021 po jednání Zastupitelstva Pardubického kraje v prostorách Zámku Pardubice