pardubice.jpg

Stavba roku 2021

Pardubický
13. 4. 2021
Vyhlášeno 10. bienále soutěže Stavba roku 2021 – Pardubický kraj

Dne  22.3.2021 na 10. řádném jednání Rady Pardubického kraje bylo vyhlášeno 10.bienále soutěže - Stavba roku 2021 v Pardubickém kraji. .

Cíle soutěže: Seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Pardubickém kraji. Podpořit kvalitní realizace staveb na vysoké stavebně technické, uživatelské a estetické úrovni a zviditelnit stavební kulturu a výsledky práce architektů, stavebních inženýrů a dodavatelských firem v Pardubickém kraji.  

Podmínky pro účast v soutěži: Do soutěže mohou být přihlášena pouze ta stavební díla, která byla zhotovena, zkolaudována nebo uvedena do provozu v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021. Do soutěže nelze přihlásit stavby, které byly již ohodnoceny organizátory a vyhlašovateli předchozího ročníku této soutěže. Budou hodnoceny pouze stavby na území Pardubického kraje.

Podrobnosti a přihlášku do soutěže najdete zde 

Dopis náměstka hejtmana v Pardubickém kraji