nadraží-teplice-678x381.jpg

Rekonstrukce teplického nádraží

Ústecký
26. 3. 2021

Nádražní budova by se měla začít opravovat ještě letos. Vedení města to potvrdila Správa železnic. Původně avizovaný plán zahájení prací s tím počítal nejdříve v roce 2022. Práce budou rozděleny do více etap.

V první etapě opravy architektonicky unikátní stavby z roku 1871 dojde k rekonstrukci střech včetně krovů a části fasády. Vyměněna bude i část oken a dveří.

Zahájení prací se předpokládá koncem letošního roku, v závislosti na průběhu stavebního řízení a délce výběrového řízení na zhotovitele první etapy stavby. Toho chce vlastník objektu vybrat v průběhu léta.

Správa železnic uvedla, že předpokládané investiční náklady dosáhnou až 800 miliónů korun. Veškeré stavební úpravy i vzhled budovy budou navrženy tak, aby zohlednily její památkovou ochranu.

V dalších etapách proběhne kompletní rekonstrukce objektu a zřízení bezbariérového přístupu do budovy. Součástí bude i rekonstrukce 1. nástupiště, zvednutí jeho hrany a nové zastřešení. Podle plánů, které SŽ zveřejnila již dříve, bude v přízemí objektu zachována odbavovací hala, veřejné WC a také maloobchodní prostory s přístupem z hlavní odbavovací haly a z ulice Na Hrázi. Vzniknout zde mají i stravovací prostory či provozní a administrativní prostory pro potřeby Správy železnic a dopravce. U nádraží se také vybudují nová parkoviště, stání pro kola i zamykatelné cykloboxy. Část parkovacích míst a část stání pro kola bude doplněna o dobíjecí stojany.