Vítěz-Stavba roku UL.jpg

Stavba Ústeckého kraje 2021

Ústecký
15. 7. 2021

Okresní hospodářská komora v Litoměřicích vyhlašuje pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje za odborné garance České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Svazu podnikatelů ve stavebnictví, 9. ročník soutěžní přehlídky „STAVBA ÚSTECKÉHO KRAJE 2021“.

Vyhlašovatel

Okresní hospodářská komora v Litoměřicích

Mgr. Zbyněk Pěnka, předseda  

Sekretář soutěže

Okresní hospodářská komora v Litoměřicích

Alena Kaiserová, ředitelka

 

Odborný garant

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

Ing. Martin Mandík, předseda oblasti

 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Regionální pobočka Sdružení stavebních firem Ústeckého kraje

Ing. Zdeněk Adam – oblastní manažer  

Reklamní partner

Lafarge Cement, a.s.

Miroslav Kratochvíl, obchodní ředitel  

Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími / uzávěrka přihlášek

Datum odevzdání soutěžních návrhů / uzávěrka přihlášek se stanovuje na 12. listopadu 2021, do 12.00 hodin, pro případ osobního nebo kurýrního předání; v případě podání soutěžního návrhu k poštovní přepravě se považuje lhůta za splněnou, bude-li návrh podán do 24.00 hod. dne předcházejícího dni určenému k odevzdání soutěžních návrhů osobně nebo kurýrem. 

Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty    18. 11. 2021.

Lhůta k slavnostnímu vyhlášení výsledkůsoutěžní přehlídky, předání cen a čestných uznání      25.11. 2021               

Přihláška Stavba Ústeckého kraje 2021

Propozice Stavba Ústeckého kraje 2021