texture-1893783_1920.jpg

Studium železničního stavitelství na VOŠ

Ústecký
23. 8. 2021

Tento obor vyučuje Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín jako jediná v celé republice. Dlouhodobá tradice, zkušený pedagogický sbor a dobré jméno školy umožňují absolventům solidní pracovní kariéru. Studenti tohoto oboru během studia vykonávají profesní zkoušky potřebné pro práci na železnici.

Více informací o škole a studiu zde.

Přihlášky na VOŠ lze podávat až do 30.9.2021. 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Čsl. armády 681/10

405 02 Děčín