Teifoc_předání 1.jpg

Budoucí generace vysočinských stavitelů může už na základních školách stavět vlastní dům

Vysočina
27. 9. 2016

Téměř dvě stovky stavebnic Teifoc pořídil za podpory partnerů Kraj Vysočina pro zájemce z řad středních i základních škol v regionu.

Už tento týden budou moci stavět dle vlastní fantazie nebo podle krajem připravené metodiky žáci z 25 základních škol a pěti škol středních. „Školní sety obsahují kvalitní kopie skutečných cihel, a děti si tak mohou postavit svůj první dům. Práce s touto pomůckou podporuje jemnou motoriku, preciznost, tvořivost a prověřuje trpělivost,“ říká Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

Iniciátorem projektu byl Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Spolek Stavba Vysočiny. Cílem je zvýšit zájem žáků základních škol o tvořivost a také o stavební obory. Některé krajské střední školy se stavebními obory už se stavebnicí měly zkušenosti a práci s ní prezentovaly např. při dnech otevřených dveří, při práci se žáky základních škol ve volnočasových aktivitách. „Jde o stavebnici s reálnými cihličkami z pálené hlíny, které se dají spojovat škrobovým pojivem, které simuluje maltu. Pojivo se dá rozmočit ve vodě, cihličky vysušit a stavebnice se dá opakovaně používat. Stavebnice Teifoc se vyrábí v několika variantách,“ říká koordinátorka projektu Jana Hadravová. Základem výbavy pro jednotlivé školy je tzv. školní set, který je pořízen pro základní školy, střední školy budou mít pro navazující spolupráci se základními školami stavebnice náročnější se speciálním zaměřením na výstavbu kuličkové dráhy a solárního mlýna.

Předpokládá se, že střední školy budou se základními školami spolupracovat např. i ve formě konzultací s učiteli odborných předmětů, formou soutěží pro žáky. Žáci 6. a 7. ročníků základních škol se ve výuce naučí pracovat se základním setem, na střední škole by se měli seznámit s náročnějšími úkoly.