Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS Kraje Vysočina, Jihlava.jpg

Mateřská škola, dům sociálních služeb, vzdělávací a výcvikové středisko, park a komunitní centrum jsou Stavbami roku Kraje Vysočina za rok 2019

Vysočina
24. 9. 2020

Do přehlídky stavebních realizací, kterou po osmnácté pořádal Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina, jehož hejtman Jiří Běhounek, měl nad soutěží záštitu, se přihlásilo jednadvacet novostaveb a rekonstrukcí.

Koronavirus ovlivnil jak původní červnové vyhlášení výsledků, tak i to náhradní zářijové. S ohledem na aktuální situaci, která není příznivá pro pořádání vnitřních akcí a zároveň nelze predikovat, kdy se situace vrátí do normálu, se pořadatelé rozhodli vyhlásit výsledky bez společenského setkání a ocenění předat individuálně v místě realizace nebo v sídle přihlašovatele soutěžní stavby.

ODBORNÁ OCENĚNÍ

Kategorie: Školské stavby

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019

Mateřská škola Za Branou Pacov- za výjimečně zdařilé architektonicko-urbanistické pojetí vnitřních a vnějších prostor.

Čestné uznání

Základní škola, Okrouhlice - za přívětivé hmotové a materiálové provedení objektu.

Rekonstrukce Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě - za originální řešení nástavby, rozšiřující možnosti výuky přírodních věd.

Mateřská škola Bystrouška Jihlava - za vytvoření optimálních podmínek pro pobyt dětí a potřeb jejich rodičů.  

Kategorie: Stavby pro bydlení

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019

Dům sociálních služeb Pacov - za komplexní urbanistické a architektonické řešení včetně propojení se stávajícím areálem.

Čestné uznání

Domov pro seniory Havlíčkův Brod - za vytvoření harmonického prostředí pro péči a pobyt uživatelů.  

Kategorie: Revitalizace veřejných prostor  

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019

Revitalizace parku Budoucnost, část 01, ETAPA 01, Havlíčkův Brod za oživení symbiózy přírody s městskou zástavbou.

Čestné uznání

Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4 v žst. Havlíčkův Brod - za aplikaci moderních trendů a potřeb do osobní železniční dopravy.

Kategorie: Občanská vybavenost  

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019

Komunitní centrum Moravia, Třebíč - za záchranu historicky významné budovy zrekonstruované pro nový účel.

Čestné uznání

Sportovní hala Světlá nad Sázavou - za velkorysé řešení konstrukce a využitelnosti objektu.

Obnova fasád a restaurování arkád Zámku Náměšť nad Oslavou - za kvalitní provedení řemeslných prací a respektování hodnot historické stavby.  

Kategorie: Stavby pro zdravotnictví 

titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019

Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS Kraje Vysočina, Jihlava - za elegantní, jednoduše pojatou architekturu umožňující výcvik složek integrovaného záchranného systému.  

Čestné uznání

Pavilon dětského oddělení Nové Město na Moravě - za výrazné zkvalitnění péče o dětské pacienty.

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ

  • Cena veřejnosti – Stavba roku Kraje Vysočina 2019: Nejvíce sympatií u veřejnosti, která hlasovala pomocí sms zpráv, získala Základní škola Okrouhlice.
  • Cenu hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, obdržela Základní škola Okrouhlice.
  • Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě putuje do Havlíčkova Brodu, konkrétně stavbě - Revitalizace parku Budoucnost, část 01, ETAPA 01.
  • Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví náleží Základní škole Okrouhlice.