dsc-0351_16064826124425.jpg

Stavba Vysočiny - Stavba roku Kraje Vysočina 2020

Vysočina
9. 4. 2021
Registrace staveb už probíhají a uzávěrka přihlášek je ve středu 12. května.

Investoři, architekti, projektanti a stavební firmy mohou pro své realizace z období 2019-2020 získat krajský titul Stavba roku v těchto sedmi odborných kategoriích:

    • ·       Novostavby občanské vybavenosti
    • ·       Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti
    • ·       Revitalizace veřejných prostranství
    • ·       Dopravní a inženýrské stavby
    • ·       Průmyslové a technologické stavby
    • ·       Vodohospodářské a ekologické stavby
    • ·       Stavby pro bydlení  

Slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků 19. ročníku je plánován na pondělí 14. června do humpoleckého Divadla Za komínem. Vedle předání odborných cen budou předány i ceny individuální (Cena hejtmana, Cena ČKAIT, Cena SPS a Cena veřejnosti).  Součástí večera bude taktéž dekorování nejlepších žáků ze stavebních a navazujících oborů (Učeň roku) a studentů, jejichž projekty na polyfunkční dům v ulici Blanické v Humpolci nejvíce oslovily odbornou porotu (Studentský projekt).

Soutěže pořádá Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci s krajskou reprezentací Svazu podnikatelů ve stavebnictví a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina, jehož hejtman Vítězslav Schrek nad akcí převzal záštitu. Patronem Učně roku a Studentského projektu je radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií Jan Břížďala.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.stavbavysociny.cz