SPS logo 2020_ctverec.png

Informace krajského zastoupení

Zlínský
30. 3. 2022

Materiály k realizaci projektu "Stavíme na vědomostech", který zajišťuje firma "PROFIMA EFFECTIVE", s.r.o. Případné dotazy nebo navázání kontaktů s uvedenou firmou směřujte na Ing. Renata Vrtělová. 

zápis KSS 25.1.2022

zápis KSS 29.3.2022

ZÁPIS   z jednání akce „Setkání s hejtmanem Zlínského kraje“ s představiteli stavebních firem

Plán výborových schůzí KSSP na I. pololetí 2022.

Jednání výboru bude vždy po poradách manažerů.  

Plánované termíny

25.1.2022

29.3.2022

28.6.2022  

Pozvánky na jednání výboru budou zasílány vždy v týdenním předstihu.  

Dále bych Vám chtěl oznámit, že 16.6.2022 bude slavnostní vyhlášení výsledků soutěže "Stavba roku 2021 Zlínského kraje" a v měsíci září 2022 plánujeme akci "Setkání s hejtmanem Zlínského kraje" Ing. Radimem Holišem.