svět.jpg

Projekty na podporu ekonomické diplomacie na rok 2021 schválené v rámci výzvy č. 1/2021

Podpora podnikání/Dotace
10. 12. 2020

V rámci výzvy č. 1/2021 zveřejněné dne 1. října 2020 byly předloženy návrhy a vybrány projekty na podporu ekonomické diplomacie určené k realizaci v roce 2021. Komise pro výběr projektů složená ze zástupců rezortů zapojených do společného nástroje financování ekonomické diplomacie České republiky posoudila na svém zasedání  dne 2. prosince 2020 návrhy projektů.  celkového počtu 277 předložených návrhů bylo k realizaci doporučeno 253 projektů.

Seznam schválených projektů naleznete zde.

České firmy, které mají zájem se do realizace projektů zapojit, mohou kontaktovat příslušné zastupitelské úřady. Ekonomičtí diplomaté rádi sdělí bližší informace o termínech a podmínkách účasti na projektech.