video-conference-5167472_1920.jpg

Odborná konference na téma "Očekávaný vývoj odvětví stavebnictví a stavebních technologií"

Konference
10. 2. 2021

Hlavní okruhy odborné konference "Očekávaný vývoj odvětví stavebnictví a stavebních technologií", která se konala dne  10.2.2021 ve formátu on-line:

  • Strategie rozvoje bytové výstavby a infrastruktury v ČR
  • Názory a zkušenosti představitelů stavebních firem
  • Inovace, nové materiály a technologie ve stavebnictví
  • Trendy v projektování, architektuře a nové výstavbě
  • Digitalizace a Robotizace ve stavebnictví
  • 3D tisk, Nové materiály, trendy technických sítí
  • Možnosti využití úsporných materiálů, řešení a technologií, využití recyklovaných materiálů
  • Spolupráce stavebních firem, dodavatelů a výrobců materiálů, technologií a strojů

Cílem konference byla vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů stavebních firem, developerů, investorů, dodavatelů materiálů a technologií ve stavebnictví, municipalit, ministerstev a společností podporujících rozvoj odvětví stavebnictví.

Konference se zúčastnili představitelé stavebních firem, investorů, municipalit, developerů a jejich dodavatelů.

Záznam z konference naleznete zde