test-5961227_640.jpg

Stanovisko SPS k antigennímu testování ve firmách – podklad pro jednání s ministrem Havlíčkem

Stanoviska
26. 3. 2021
KZPS odeslala souhrnnou zprávu k rukám ministra Havlíčka zpracovanou na základě podkladů o dosud uskutečněném testování napříč zaměstnavatelskými a podnikatelskými svazy, které reprezentuje.

KZPS ČR na základě provedených šetření rozhodně trvá:

   • KZPS ČR je proti plošnému navýšení testování 2x týdně, zatím častější testování umožnit tam, kde o to je zájem a proplácet to
   • Teprve po rozšíření testování i na mikrofirmy pod 10 osob a OSVČ systém testování všech firem od největších po nejmenší vyhodnotit a rozhodnout, zda a za jakých podmínek má smysl zavádět častější testování (2x týdně)
   • Stále požadujeme posílení PCR testování, které podporují všechny svazy
   • Požadujeme též navýšení doplatku na Ag testování na 100,- Kč
   • Žádáme o neprodlené oficiální (SUKL) zhodnocení účinnosti Ag testů, kdy rozdílná kvalita způsobuje zbyteční prostoje u zaměstnavatelů, vypadávání zaměstnanců a nárůst nákladů
   • Podporujeme urychlení očkování všech kategorií zaměstnanců (občanů), které jediné může ukončit současný pandemický stav a k tomu nabízíme k využití své firemní kapacity
   • Způsob (samo)testování ponechat na rozhodnutí zaměstnavatele s ohledem na charakter podnikatelské činnosti a rozmístění provozoven a zaměstnanců

SPS oslovilo své členy a reportovalo tyto výsledky z antigenního testování ve firmách v období od 18.3 do 21.3.2021.

Prezident Nouza předal KZPS také vyjádření oslovených členů Svazu.

     • Rozhodně nepodporujeme častější testování – administrativa, finance, organizace apod.
     • Zásadně nesouhlasíme s celkovým uzavřením průmyslové výroby, nejedná se jen o kritickou infrastrukturu, jde o firmy a provozy, kde nejde jednoduše „otočit knoflíkem a vypnout“
     • Jde i o vlastní stavební výrobu – v tomto případě je nutné si uvědomit, že velmi záleží na době, po kterou by bylo nutné stavby uzavřít. Ani v tomto případě nelze jednoduše „otočit knoflíkem, vypnout a odejít“
     • Stavební firmy musí stavbu tzv. zakonzervovat a to např. v případě stavby a rekonstrukce D1 znamená významný posun dokončení (i tady se jedná svým způsobem o nepřetržité provozy) 
     • Pokud by přesto vláda o takovém opatření uvažovala, požadujeme před přijetím takového opatření důkladné projednání a stanovení výjimek z opatření
     • Současně podporujeme i další stanoviska Svazů sdružených v KZPS a považujeme informace a požadavky postoupené cestou KZPS na MPO za cestu správnou