run.jpg

Mezinárodní soutěž na stavební dodávku v Norsku

Poptávky
10. 3. 2021

V případě zájmu společnosti o připravovanou soutěž požadujeme zaslat zpracované „Prohlášení ve věci zájmu o účast …“ nejpozději dne 23.03.2021 na adresu: sekce vyzbrojování a akvizic MO, oddělení NSIP, nám. Svobody 471/4, 160 01  Praha 6, fax 973 215 052. 

Podrobnosti k soutěži

text oznámení