concrete-1646788_1920.jpg

14. ročník soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2020

Soutěže
28. 4. 2021

Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlašují soutěž NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2020, která zhodnotí výsledky, kterých výrobci stavebních materiálů dosáhli v minulém roce.

Soutěž, která je jednou z akcí zařazených do programu Dnů stavitelství a architektury, byla poprvé vypsána v roce 2007. Podnětem k tomu byla skutečnost, že mezi četnými soutěžemi v sektoru stavebnictví scházela taková, která je speciálně zaměřená na významnou oblast výroby stavebních materiálů, která je nedílnou součástí stavebnictví.

Produkty výroby stavebnin výrazně ovlivňují architektonický návrh, konstrukční řešení a realizaci stavby. Podstatnou měrou se výrobky podílejí na zvyšování energetické úspornosti budov a zlepšování životního prostředí, podporují použití nejmodernějších technologií, mají významný vliv na vyšší produktivitu práce. Také pomáhají vytvářet technický detail a estetické působení díla.

Předchozí ročníky soutěže prokázaly její oprávněnost. Přispívá k propagaci odvětví, seznamuje odbornou i laickou veřejnost s nejmodernějšími a nejprogresivnějšími výrobními provozy a závody stavebních hmot v České republice a je propagací jejich produktů. Ocenění i účast v minulých ročnících znamenala pro zúčastněné firmy jejich větší zviditelnění a zvýšení prestiže.

Loňský rok byl ovlivněn ve všech oblastech národní ekonomiky důsledky pandemie. Bylo tomu tak i ve stavebnictví a výrobě stavebních materiálů. Vstup do letošního roku a dosavadní kritický průběh jistě přináší vedení společností nemálo starostí. Vypisovatelé soutěže jsou přesvědčeni, že se najde řada firem, které budou chtít v soutěži dokázat, že náleží mezi nejlepší ve svém oboru a že jistě tuto příležitost svojí účastí a prezentací v soutěži využijí.

Bližší podrobnosti o soutěži a přihlášku najdete zde