ecology-1266170_1920 (1).jpg

18. ročník soutěže Český energetický a ekologický projekt

Soutěže
22. 2. 2021

Život v ČR v roce 2020 byl výrazně ovlivněn, nastal výrazný propad hospodářství, který se – naštěstí – neprojevil v sektoru stavebnictví nijak dramaticky. Stojíme však před mnoha naléhavými úkoly. Osobně pokládám za velmi potřebné podporovat energetickou efektivitu budov, což v naší praxi znamená realizovat stavby s co nejnižší spotřebou energie, domy pasivní či dokonce domy energeticky aktivní. 

Vyzývám Vás proto k účasti v 18. ročníku soutěže ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT, nad níž jsem společně s panem ministrem průmyslu a panem ministrem životního prostředí převzal záštitu a jejíž podmínky byly připraveny společně se zástupci SPS.    

Přihlášky je možné podávat do 26. 3. 2021 na adresu organizátora: 

TOP EXPO CZ, Jana Masaryka 28, 120 00 Praha 2, nebo elektronicky na marketing@top-expo.cz, sekretariat@top-expo.cz.

Věřím, že při slavnostním vyhlášení vítězů ročníku, které se uskuteční tradičně v Betlémské kapli v Praze pravděpodobně 20. 4. 2021 (popř. v termínu dohodnutém s vicepremiérem Karlem Havlíčkem podle aktuální epidemiologické situace v ČR) společně oceníme ty nejlepší z nás.