svět.jpg

Pozvánka k účasti na předběžné tržní konzultaci

Zajímavosti pro členy
3. 12. 2020

Nabízíme možnost účasti na předběžné tržní konzultaci (dále jen „PTK“) konané v rámci přípravy zadávacího řízení na veřejnou zakázku Jihomoravského kraje s názvem „Domov pro seniory Sokolnice – humanizace pobytových služeb“.

Více informací zde.