SPS logo 2020_ctverec.png

Svatomartinská výzva

Legislativa
11. 11. 2020

Rekodifikace stavebního práva se musí stát základním kamenem rekonstruované české ekonomiky v post-covidovém období Podpořte budoucnost českého hospodářství prostřednictvím skutečné reformy stavebního práva v České republice, vyzývá významných svazů, zastřešujících široké spektrum firem, které zaměstnávají miliony lidí v celé České republice. Hospodářská komora České republiky, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Svaz průmyslu a dopravy, Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a Asociace developerů společně vydaly Svatomartinskou výzvu, ve které apelují na Poslaneckou sněmovnu, Senát, ale také na Vládu České republiky k úpravě stávajícího návrhu a jeho následnému rychlému přijetí.

Obzvláště v době, kdy se ČR musí připravovat na důsledky pandemie COVID 19 je nutné a nezbytné podpořit české podniky, české podnikatele a české zaměstnance. Ale také české domácnosti v dostupnosti bydlení či v rozvoji klíčové infrastruktury. Podle signatářů je nutné podpořit také představitele místních samospráv, kteří díky současnému stavu nejsou začasté schopni efektivně čerpat národní ani evropské dotace a svá města a obce rozumně rozvíjet, o to více v době výzvy realizace projektů v boji proti klimatickým změnám. „Zahajte prostřednictvím rekodifikace stavebního práva skutečnou moderní reformu státní správy, včetně skutečné moderní digitalizace státní agendy. Prosaďte transparentní a protikorupční legislativu, která bude férovým způsobem řešit práva i povinnosti všech účastníků procesu rozvoje území, ochranu veřejných zájmů i potřeby společnosti a práva podnikatelů,“ stojí dále ve výzvě.

Současný návrh rekodifikace stavebního práva je podle signatářů dobrým výchozím materiálem, který sám o sobě přináší některá dílčí vylepšení a zlepšení. Není ale skutečným a plnohodnotným řešením tristní situace v oblasti stavebního práva v České republice. K tomu je potřeba přijmout relevantní pozměňovací návrhy, které se obsahově vrátí k původním tezím. Nová podoba stavebního práva musí přinést zrychlení stavebního řízení, jeho zjednodušení, ale také zvýšení transparentnosti celého procesu, odstranění byrokratické zátěže, jasné rozdělení práv a povinností jak v procesu, tak v místě a čase, a také efektivně vymahatelné lhůty v celém procesu. To vše jsou zásadní nutnosti a nezbytnosti pro posílení konkurenceschopnosti České republiky v rámci evropského i globálního hospodářského společenství.

„Stojíme před jedinečnou a možná také jedinou šancí, jak skutečnou změnu, nikoli pouhou konzervativní dílčí novelu, prosadit. Pokud se budou opakovat předchozí chyby, pokud politické hry budou nadsazeny potřebám státu a lidí, kteří jej tvoří, bude to fakticky znamenat pohřbení rozvoje České republiky a výstavby v ní na další dekádu. Nový stavební zákon by v takovém případě nebylo možné přijmout dříve, než kolem roku 2030, což by znamenalo fatální zásah do ekonomiky celé země,“ varují společně české podnikatelské svazy.

Neudělat nic a neschválit nový stavební zákon spolu s jeho komplexním pozměňovacím návrhem, je na první pohled bezpečnou volbou. Status quo bude zachován. Bez reformy stavebního řádu se však bude prohlubovat krizový stav ve stavebnictví.