GBS_FullLogo2x-100.jpg

Plány na zavedení metody BIM do praxe se rodí z mezinárodní spolupráce. Česko se zapojilo do formování celosvětové platformy Global BIM Network

BIM
16. 2. 2021

Metoda BIM se stává hlavní cestou k digitalizaci stavebnictví. Zavádí ji proto do praxe veřejného sektoru velké množství států Evropy, Ameriky i Asie. Standardy jejího využívání v jednotlivých zemích se tak postupně rodí z mezinárodní spolupráce. Díky iniciativnímu přístupu Ministerstva průmyslu a obchodu je Česko v této oblasti velmi aktivní. Nejnověji se český zástupce zapojil do přípravy vznikající nadnárodní platformy Global BIM Network. Ta má propojit veřejné instituce zabývající se zavedením metody BIM napříč celým světem a vytvořit tak skutečně globální platformu pro sdílení zkušeností a aktivit.

Ustavující summit Global BIM Network je plánován na 17. března 2021. Předcházet mu bude série webinářů, které budou probíhat mezi 3. a 11. březnem 2021, kde bude český zástupce aktivně prezentovat naše společné zkušenosti. Už nyní pracuje přípravný výbor, na jehož činnosti se Česko také aktivně podílí spoluprací na formulování jednotlivých témat, výzev a oblastí zájmu platformy. V prosinci se podařilo uspořádat také dvojici workshopů pro zástupce veřejné správy z celého světa. Na jednotlivé webináře se mohou zájemci registrovat na stránkách Global BIM Network. Účast na webinářích je otevřena všem zájemcům jak z veřejného, tak soukromého sektoru.

Tisková zpráva ČAS zde