environmental-protection-683437_1280.jpg

Další finanční injekci do vody, úspor energií, obnovitelných zdrojů nebo odpadů pustí nový Operační program Životní prostředí

Podpora podnikání/Dotace
26. 7. 2022
V srpnu startuje nový Operační program Životní prostředí, který nabídne 61 miliard korun především obcím a krajům, ale i firmám a domácnostem. Desítky miliard investic míří například na rekonstrukce a snižování spotřeby energií veřejných budov, ochranu přírody a městskou zeleň nebo budování nových zdrojů obnovitelné energie. Největší část dotací půjde na hospodaření s vodou v obcích, výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod nebo modernizace vodovodů a také na nové zdroje pitné vody. Návrh programu schválila Evropská komise 18. července.

Tisková zpráva  SFŽP ČR a další informace najdete na stránkách Operačního programu životní prostředí 2021–2027.