concrete-1646788_1920.jpg

Dotační program ICT a sdílené služby možno využít i pro zavádění nových progresivních metod spojených s digitalizací ve firmách

Podpora podnikání/Dotace
16. 8. 2021
Zavádění nových metod i ve stavebních firmách je spojeno určitě s výraznými náklady na výkonný hardware a specifické softwary (např. pro BIM), případně další s tím spojené věci. Právě vyhlášený program ICT a sdílení služby - V.výzva - umožňuje tyto náklady ve velké míře pokrýt. Výše dotace je minimálně 1 mil.Kč a max. 10 mil.Kč. a je určena pro malé a střední podniky mimo území Prahy.

Podpořit je možno (způsobilé výdaje):

  • ·  dlouhodobý hmotný majetek

         pořízení a implementace HW, informačních a komunikačních sítí a ostatních strojů a zařízení, služby poradců, expertů, studie a jiné související náklady

  • ·  dlouhodobý nehmotný majetek

         pořízení a implementace SW, práv duševního vlastnictví a jiné související náklady

  • ·  ostatní výdaje neinvestiční (de minimis)

         ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb, SaaS, poplatky za připojení do online uložišť a obdobných systém

Zahájení příjmu žádostí je 15.9.2021 v 9.00 hod., ukončení příjmu žádostí je 15.11.2021.

Příjem žádostí je průběžný, záleží tedy na rychlosti podání.

Celkový objem alokovaných prostředků je 300 mil. Kč, v případě výrazného převisu poptávky je možno objem navýšit. 

Podrobné informace k získání zde