Dotované vzdělávání zaměstnanců 2024 -2027

Dotované vzdělávání zaměstnanců 2024 -2027

Vážené dámy a pánové – členové Svazu podnikatelů ve stavebnictví,

rádi bychom Vám sdělili, že se SPS se zapojil do výzvy 40, která i v dalším období (od roku 2024) bude nabízet členským firmám dotované vzdělávání zaměstnanců. Tento projekt je již schválen a tedy budete moci využít vzdělávat své zaměstnance bez nároků na své finanční prostředky či kapacity Vašich personálních úseků.

Základní podmínky chystaného projektu v rámci Výzvy č. 40 z Operačního programu Zaměstnanost plus Ministerstva práce a sociálních věcí: Ideální a nejvýhodnější možnostvzdělávání zaměstnancůfirem – bez administrativní zátěže a bez rizika!

  • Začátek realizace – nejdříve 1. 1. 2024, doba realizace - max. 3 roky.
  • Celková výše projektu 15 mil. Kč Podmínka vstupu firmy do projektu – volné de minimis v období 2024-2026.
  • Rozsah zapojení jednotlivých firem vychází z výše volného de minimis a dohody firmy se svazem.
  • Rozsah zapojení jednotlivých zaměstnanců – cca 40 hodin (např. 5 jednodenních kurzů v průběhu 3 let). Podporovány jsou osoby nad 55 let.
  • Zaměření vzdělávání  - měkké manažerské dovednosti, jazyky, účetní, právní a ekonomické kurzy a kurzy technické a další odborné vzdělávání.
  • Forma kurzů – otevřené, uzavřené; prezenční, online nebo kombinované.
  • Možnost školit i na území města Prahy.
  • Zapojení do projektu neklade finanční nároky na firmy. Firma opět zajišťuje - hradí pouze místo kurzu a občerstvení účastníků.
  • Administraci a odpovědnost za plnění projektu směrem k řídícímu orgánu tj. k MPSV, nese SPS.  

Tímto projektem chceme navázat na projekt Stavíme na vědomostech, který jsme realizovali a skončil 30.6.2023. Tento projekt byl v plné výši dočerpán.

Věříme, že i v dalším projektu budou zapojené firmy stejně spokojené jako v tom ukončeném. Na vyžádání máme k dispozici reference. 

V případě zájmu o zapojení do nového projektu se nám ozvěte.

Institut vzdělávání SPS

institutsps@institutsps.cz