texture-1893783_1920.jpg

Expertní posouzení dopadu COVID-19 na stavebnictví

Top
4. 8. 2021

Světová pandemie COVID-19 má negativní dopady na celou světovou ekonomiku.

Řada firem čelí snížené poptávce, poklesu tržeb a zhoršení cash-flow, přibývá i insolvenčních řízení. Dopady se nevyhnuly ani odvětví stavebnictví.

Celá expertní zpráva Grant Thorton je zde