RM1.jpg

Informace o stavbě MÚK Rádelský Mlýn

Liberecký
2. 11. 2021

Již v listopadu tohoto roku, tedy cca za měsíc, by měla být předána do užívání MÚK Rádelský Mlýn, která zlepšuje spojení mezi Libercem, Turnovem a Jabloncem. Jedná se o složitou stavební akci, která má být dokončena závazkem zhotovitelů /tedy Eurovie a SaM/, v předtermínu, než bylo před zahájením počítáno. O loňských aktivitách na této MÚK jsme již zde referovali, letos byl zbourán most I/35, kde dříve probíhala doprava Liberec-Turnov. Pro zajištění dalšího postupu prací a hlavně k zamezení prodlevy navazujících stavebních prací, přistoupil zhotovitel na změnu použité pevné skruže pro bednění nosné konstrukce oproti předchozí stavební sezóně. Nebyla použita pevná skruž STAXO od společnosti DOKA, ale pevná skruž za použití bárek umístěných u stávajících mostních pilířů a osazení IPE nosníků. Tím bylo možno provádět stavební práce na obou objektech současně. Jak je možno vidět i na přiložených fotkách, pracovalo se i po tmě, jen aby termín byl dodržen. Dodejme jen, že pro dopravu mezi Libercem, Turnovem a tedy i Prahou, a směrem na Jablonec, je každé zkrácení termínu, natož více než o půl roku, významným přínosem. O zprovoznění této MÚK budeme referovat příště…