concrete-1646788_1920.jpg

Iniciace Rozvoj staveb pro republiku bohatší

Top
16. 11. 2021

KLÍČOVÁ SDĚLENÍ INICIACE „ROZVOJ STAVEB PRO REPUBLIKU BOHATŠÍ“ 

 • Příjem státu z výstavby - 76 % celkových investičních nákladů jakékoli budovy doputuje díky multiplikaci ve stavebnictví do státního rozpočtu.
 • Příjem státu z provozu – až čtyřnásobek nájmu vybraného investorem za kanceláře doputuje do státního rozpočtu trvale po dobu provozu budovy.  
  • Např. jen v Praze je nevyužitý potenciál pro zvýšení příjmu státního rozpočtu přes 100 miliard Kč ročně z nerealizované výstavy
   • min. 70 miliard Kč ročně z nerealizovaných kanceláří (provoz);
   • min. 40 miliard Kč z každoročního deficitu výstavby bytů.
 • Nová pracovní místa
  • 39 trvalých nových pracovních míst po kolaudaci kanceláří na každých 1 000 m2;
  • 42 nových pracovních míst po dobuvýstavby každých 1 000 m2 budov.
 • Podpora výstavby budov je nejdemokratičtějším způsobem podpory podnikání v ČR, protože investice do staveb budov roztáčí českou ekonomiku 3,09krát, tj. multiplikační efekt širokého a rozmanitého dodavatelského řetězce.
 • Nová výstavba je ekologičtější díky přísnějšímu nárokům na novostavby i efektivnějším technologiím budov.  

Pokud Vás oslovil nadpis článku a výše uvedené údaje, můžete sdílet nedávno spuštěnou iniciaci Rozvoj staveb pro republiku bohatší, jež pod sloganem „Když staví tvůj soused, bohatneš i ty“ cílí na potřebnou změnu myšlení společnosti vedoucí k budoucímu rozvoji celé České republiky a blahobytu jejích občanů.

Stejně jako u předchozí Dopravní iniciace vnímáme naši společenskou odpovědnost zpracovat a vyzdvihnout další téma nepopiratelně klíčové pro dlouhodobou prosperitu naší země, v níž bychom byli rádi, aby i naše děti chtěly žít. Tato iniciace nemá v žádném případě ambici hodnotit minulost, ale naopak předložit fakta umožňující odpovědné chování k budoucnosti.

Rozvoj staveb byl a je významným zdrojem bohatnutí naší společnosti. Naneštěstí si většina odborné veřejnosti ani medií není přínosu výstavby dostatečně vědoma. Hledáme proto cesty, jak seznámit společnost s reálnou nutností rozvoje staveb. Zadali jsme tedy dvě nezávislé studie, po jejichž dokončení nás samotné překvapilo, jak významné jsou výsledky ve prospěch společnosti a jak moc chudneme jako celý národ, když výstavbu z jakýchkoli důvodů nepodporujeme. A to mnohdy právě z neznalosti potenciálu bohatství nás všech, které se ve výstavbě budov nachází. 

Jako součást iniciace jsme zpracovali i krátké video pod následujícím odkazem: https://youtu.be/ocz0bYyyBRo, navíc veškerá potřebná data včetně záznamu konference na toto téma naleznete na www.republikabohatsi.cz.