Fotografie_Mezinárodní soutěž.png

Mez. soutěž: Vrchní velitelství spoj. sil v Evropě poptává zhotovitele

Poptávky
30. 1. 2023
Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) se sídlem v belgickém Monsu v rámci veřejného výběrového řízení poptává zhotovitele k výměně přístřešku, montáži vývěsních štítů a obnově střešní brány.

Poptávku v celém znění naleznete zde.   

Kontaktním pracovníkem za ČR v této věci je Andrea Bernardová, tel. 973 225 268, fax: 973 215 052, e mail: bernardovaa@army.cz. 

    

V případě zájmu společnosti o připravovanou soutěž požadujeme zaslat zpracované „Prohlášení ve věci zájmu o účast …“ nejpozději dne 20.02.2023 na adresu: sekce vyzbrojování a akvizic MO, oddělení NSIP, nám. Svobody 471/4, 160 01  Praha 6, fax 973 215 052. 

Vzor prohlášení je uveřejněn na níže uvedené webové stránce:  https://oinsip.army.cz/informace-o-moznostech-ucasti-v-mezinarodnich-soutezich