white-4298476_1920.jpg

Mezinárodní soutěž na stavební dodávku projektu NEJVYŠŠÍ VELITELSTVÍ SPOJENÝCH SIL EVROPY NATO (SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE – SHAPE)

Poptávky
31. 5. 2022

Předmět: mezinárodní soutěž na stavební dodávku projektu NEJVYŠŠÍ VELITELSTVÍ SPOJENÝCH SIL EVROPY  NATO  ( SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE – SHAPE)

-vyhlašovatel: SHAPE, Belgium

-kód soutěže: ACO-SH-22-14

-čj. případu: 2022-22-typ soutěže: mezinárodní soutěž-požadovaný stupeň prověření je: „Neutajované“

termín podání přihlášek: do 30. června 2022 

Dodavatel zajistí stavební práce pro SHAPE. Dodavatelem musí být generální dodavatel stavby, od kterého se očekává, že bude kompetentní a schopný plánovat, řídit a dodávat stavební práce na objektu SHAPE – pozemní stavitelství.

Realizace v r 2023 + 4.  jednoleté opce

Hodnocení nabídek : Best Value Rozpočet SHAPE  (odhadovaná roční částka: 2 bil. EURO) Odhadovaná celková kumulativní hodnota zakázky: 10 bil. EURO  

Společnost SHAPE zašle informace přímo e-mailem všem potenciálním uchazečům a na uvedenou webovou stránku zveřejní výtah ze zadávací dokumentace:https://aco.procureware.com/home

podrobný Text oznámení je přiložen v příloze.

V případě zájmu společnosti o připravovanou soutěž požadujeme zaslat zpracované „Prohlášení ve věci zájmu o účast …“ nejpozději dne 27.06.2022 na adresu: sekce vyzbrojování a akvizic MO, oddělení NSIP, nám. Svobody 471/4, 160 01  Praha 6, fax 973 215 052. 

Vzor prohlášení je uveřejněn na níže uvedené webové stránce:  https://oinsip.army.cz/informace-o-moznostech-ucasti-v-mezinarodnich-soutezich   Kontaktním pracovníkem za ČR v této věci je Andrea Bernardová, tel. 973 225 268, fax: 973 215 052, e mail: bernardovaa@army.cz.