run.jpg

Mezinárodní soutěž na stavební dodávku v Německu II

Poptávky
16. 6. 2021

Pipeline Bitburg - Findeel

V případě zájmu společnosti o připravovanou soutěž požadujeme zaslat zpracované „Prohlášení ve věci zájmu o účast …“ nejpozději dne 06.07.2021 na adresu: sekce vyzbrojování a akvizic MO, oddělení NSIP, nám. Svobody 471/4, 160 01  Praha 6, fax 973 215 052. 

Vzor prohlášení je uveřejněn zde

Kontaktním pracovníkem za ČR v této věci je Andrea Bernardová, tel. 973 225 268, fax: 973 215 052, e mail: bernardovaa@army.cz.

Text oznámení zde