IMG-20230925-WA0004.jpg

Ohlédnutí za konferencí České stavebnictví 2023

Top
25. 9. 2023
Ve středu 20. září se v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH uskutečnila konference České stavebnictví 2023, kterou pořádal Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Konferencí provázela Daniela Písařovicová a vystoupil zde i prezident Svazu Jiří Nouza.

Akce České stavebnictví 2023 navázala na konferenci Česko na křižovatce, která se uskutečnila 1. září za přítomnosti premiéra Petra Fialy v Praze. Na konferenci byly vytyčeny základní vize a strategie pro Českou republiku, které mají zajistit konkurenceschopnost naší země na dalších 30 let.

V rámci prvního bloku prezentovala vrchní ředitelka Ministerstva dopravy ČR Lenka Hamplová vize Ministerstva dopravy ČR, hovořila o dopravní infrastruktuře pro úspěšné Česko. Podle ní je pro úspěšnou výstavbu nových dopravních projektů nutná různorodost financování, a to od národních zdrojů, až po dluhopisy a PPP (Public Private Partnership). Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, mluvil o výzvách, které české stavebnictví v blízké budoucnosti čekají. Zmínil také nedostatek stavebních materiálů, který je způsoben i zdlouhavými povolovacími procesy při otevírání kamenolomů – nový se na našem území neotevřel už 34 let. První blok zakončil Pavel Ševčík, technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví, příspěvkem o nedostatku technického vzdělání a jeho dopadu na budoucnost nejen stavebnictví. Zároveň zmínil i strategie Svazu podnikatelů ve stavebnictví v boji s nízkou vzdělaností v technickém oboru.

V druhém bloku programu konference vystoupil Zdeněk Soudný, viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, na téma dostupného bydlení. Zmiňoval ještě silnější urbanizaci, která nás brzy čeká, a také zdůrazňoval nutnost podpoření produkce nových bytů. Milan Roček z Dataligence mluvil o faktorech dostupnosti bydlení, které jsou na sebe navzájem propojené. Prezentoval data ohledně aktivity na trhu nemovitostí, věnoval se i dostupnosti hypoték a jejich srovnání napříč kraji. Druhý blok zakončil ředitel Asociace developerů České republiky Tomáš Kadeřábek, který se věnoval dostupnosti bydlení z pohledu legislativy, hovořil o ekonomických aspektech výstavby a zmínil se i o zkušenostech ze zahraničí.

Na konci konference se všichni zúčastnění shodli, že je potřeba alespoň částečně zjednodušit legislativní postupy při povolování nových výstaveb, každá změna tomuto systému ulehčí a zároveň ho i urychlí. Také je nutné uvědomit si délku reakce developerů na situaci na trhu, nabídka po velké poptávce začne růst až v řádu let, kvůli délce povolovacích procesů a délce samotné výstavby.

Mediálními partnery konference jsou deník E15 a časopisy Stavebnictví, ALL FOR POWER a KONSTRUKCE. 

Prezentace všech vystupujících jsou k dispozici na našem webu v sekci České stavebnictví/prezentace nebo na odkazu ZDE