white-4298476_1920.jpg

Přihlášené stavby do soutěže „Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022"

Královéhradecký
18. 8. 2022

Termín přihlášení do soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022 byl 29.6. 2022.

Do soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022 mohla být přihlášena stavební díla zhotovená a zkolaudovaná nebo s povoleným zkušebním provozem v období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2022 na území kraje a přihlásit ji bylo možné do jedné ze čtyř kategorií: domy pro bydlení a rodinné domy, stavby občanské vybavenosti, stavby pro průmysl a zemědělství a dopravní a inženýrské stavby. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 19 staveb, které splnily podmínky zadání. Hodnotitelská komise vybere stavby k ocenění, které bude provedeno na slavnostním odpoledni 21.11. 2022 v Hradci Králové. Ceny předá hejtman kraje a zástupci  vyhlašovatelů.  

Seznam přihlášených staveb do soutěže