Hlavním posláním soutěže Nejlepší výrobce stavebnin je prezentace a zviditelnění výrobních firem, provozů a závodů průmyslu stavebních hmot v České republice s jejich progresivními a kvalitními výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl. Soutěž má odborné i laické veřejnosti ukázat, že i výroba stavebnin může být ohleduplná, šetrná, a přitom moderní a energeticky úsporná.
Do soutěže se může přihlásit výrobní závod, provoz, případně technologická linka společnosti, firma nebo podnikatel. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Podmínky soutěže 


Kritéria soutěže

Přihlášené výrobní závody a provozy průmyslu stavebních hmot budou posuzovány zejména podle následujících kritérií:
1. dosahovaná kvalita výroby
2. energetická náročnost výroby ve vztahu k životnímu prostředí
3. ekonomická úspěšnost, pozice na trhu
4. zlepšování životního prostředí a řešení oběhového hospodářství (Circular Economy)
5. investiční činnost do výrobního zařízení v posledních třech letech
6. dosažená produktivita a zaměstnanost
7. moderní inovované výrobky a technologie pro stavby
8. podpora odborného vzdělávání, výzkum, inovace

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích podle velikosti firmy:

– s počtem zaměstnanců nad 350 pracovníků,
– s počtem zaměstnanců pod 350 pracovníků.


Ze všech přihlášených je nominováno do užšího výběru 10 výrobců v každé kategorii, ze kterých je vybrán v každé kategorii jeden vítěz. Rovněž bude udělena Cena hlavního mediálního partnera – časopisu Stavebnictví, cena poroty, cena MPO a cena SPS.

Přihláška do soutěže

Vyplněnou přihlášku zašlete do 15.7. 2022 na adresu:
Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
Revoluční 1082/8
110 00 Praha 1 – Nové Město 

nebo

sps@sps.cz