Stavební firma roku

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Stavební fakultou Českého vysokého učení technického v Praze vyhlašují veřejnou soutěž o titul „Stavební firma roku". Do soutěže se mohou přihlásit všechny stavební firmy, které jsou českými právními subjekty a řádnými nebo kolektivními členy Svazu podnikatelů ve stavebnictví. 

Soutěž probíhá ve 3 kategoriích:

1.    I. kategorie firem do 25 zaměstnanců

2.    II. kategorie firem od 26-200 zaměstnanců

3.    III. kategorie firem nad 200 zaměstnanců

Výsledky soutěže budou publikovány v časopisech Stavebnictví, Stavitel a v periodickém tisku. Soutěž o titul „Stavební firma roku" je koncipována tak, aby splněním jejích podmínek byl učiněn vstup do společenství renomovaných a perspektivních firem.