Stavební firma roku 2019

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Stavební fakultou Českého vysokého učení technického v Praze vyhlašují veřejnou soutěž o titul „Stavební firma roku". Do soutěže se mohou přihlásit všechny stavební firmy, které jsou českými právními subjekty a řádnými nebo kolektivními členy Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Podmínkou účasti v soutěži je doručení řádně vyplněné přihlášky na sekretariát SPS v Praze (osobně nebo doporučenou poštou) v termínu do 31. 8. 2020. Soutěž probíhá ve 3 kategoriích:

1.    I. kategorie firem do 25 zaměstnanců

2.    II. kategorie firem od 26-200 zaměstnanců

3.    III. kategorie firem nad 200 zaměstnanců

Vyhodnocení výsledků soutěže bude provedeno do 15. 9. 2020. V průběhu hodnocení musí přihlášená firma umožnit členům hodnotícího týmu prohlídku staveb uvedených v přihlášce a příslušné dokumentace firmy. Vítězná firma v každé kategorii obdrží čestné uznání s titulem „Stavební firma roku 2019“, které jí bude předáno v Betlémské kapli v měsíci říjnu na slavnostním večeru „Stavby roku“.

Výsledky soutěže budou publikovány v časopisech Stavebnictví, Stavitel a v periodickém tisku. Soutěž o titul „Stavební firma roku" je koncipována tak, aby splněním jejích podmínek byl učiněn vstup do společenství renomovaných a perspektivních firem.

Přihlášky do soutěže v PDF formátu  nebo ve formátu MS Word  je možno si stáhnout zde, nebo případně si je vyžádat na sekretariátě Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, tel. 296 785 405, nebo prostřednictvím krajských  manažerů Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.